Key facts: Internet in België

In ons land maken 6,4 miljoen inwoners tussen 16 en 64 jaar frequent gebruik van het Internet. Dat is maar liefst 82% ten opzichte van het totaal. Een opmerkelijke evolutie in 7 jaar tijd. In 2009 bedroeg dat aantal nog maar 67%.

Key facts: Internet in België

Om marketingbeslissingen te nemen is het van essentieel belang om uw basis te kennen. Hoeveel gebruikers heeft een medium? Wat is hun profiel en hoe gedragen ze zich? In welke regio leg ik vooral mijn focus?  Hieronder is duidelijk ook nog steeds een groot verschil te zien tussen Vlaanderen en Wallonië. Onderstaande gegevens in combinatie met  onze andere "key facts" artikels over e-commerce geven enkele interessante basisinzichten. Meer details zijn steeds te bekomen op aanvraag.

Evolutie v.d. internetpenetratie in België

Basis - Belgen 16-64 - Global Webindex Q1 2016

België telt begin 2016 liefst 6.480.000 internetgebruikers tussen 16 en 64 jaar. Daarmee staat ons land Europees gezien op de 9de plaats, iets boven het gemiddelde, maar toch nog ver van de toplanden zoals Luxemburg en Denemarken waar 97% wordt gehaald. Nederland staat op een derde plaats met 93%.

Aantal internetgebruikers per provincie

Internetgebruikers België per leeftijd

Top 5 motivaties voor het gebruik van internet

Internetgebruikers per type toestel