Benchmarks: E-mail marketing

De populairste verzenddag per sector 2015

bron: nationale email benchmark
E-mail marketing resultaten per sector
Accepted Rate (AR)
Het totaal aantal e-mails dat met succes is afgeleverd bij de server, gedeeld door het totaal aantal verstuurde e-mails.
CONFIRMED OPEN RATE (COR)
Het aantal bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde e-mails. CLICK THROUGH RATE (CTR)
Het aantal keren dat vanuit een bericht op een link wordt geklikt, gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde berichten.
TOTAL CLICK TO OPEN RATE (CTO)
Het aantal klikken op een link in een bericht, gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens voor dat bericht. bron: nationale email benchmark

4P tags: