Analyse & status

Een grondige analyse van de huidige situatie is de basis van een goeie marketingaanpak.  Wat zijn de eigenschappen van uw sector?  Hoe ziet uw productie- en verkoopseizoen eruit?  Uiteraard verkrijgen we heel wat informatie tijdens een eerste verkennend gesprek, maar toch doen we een aantal eigen analyses.  Als buitenstaander hebben we vaak een ruimer overzicht, wat net verrijkend kan zijn.  En uiteraard bekijken we in deze fase waar mogelijks een onevenwicht kan bestaan tussen uw 4 P's van marketing: Product, Prijs, Promotie en Plaats.

Wat is de marktcontext van uw product en hoe ziet het seizoen eruit? We maken een status van uw 4P's: Prijs, Plaats, Promotie en Product.

ANALYSE & HUIDIGE STATUS
1) Wat is de marktcontext waarin u actief bent?
2) Hoe ziet het seizoen van uw product eruit ?
3) Wat is uw huidige status op vlak van Prijszetting, Distributie (Plaats) en Promotie?
 

 

Online trends tools als marktonderzoek: Wanneer is uw product "top of mind"? Wat is het sales potentieel van uw nieuw product en wanneer brengt u deze het best op de markt? Internet zoekvolume is een spiegel van de maatschappij.

Via verschillende online tools kunnen we perfect het Google zoekvolume nagaan binnen uw sector. Maar ook social media monitoring geeft enkele interessante inzichten, zelfs op regionaal niveau. Op deze manier zijn we perfect in staat om het sales potentieel van uw product te estimeren, en gaan we na wanneer uw product" top of mind" is bij de klant. Zo kunnen we inschatten wanneer media-investeringen het best zullen renderen, en waar mogelijks nog extra potentieel zit.

 

Waar extra potentieel? waar bijsturen? Welke producten afbouwen?

Online analytics software bevat heel wat interessante informatie als u die juist kan analyseren en interpreteren.  Wanneer u reeds via het internet verkoopt dan kan u bovendien reeds heel wat waardevolle informatie halen uit een grondige "conversion rate analyse".  Dit is de ratio tussen het aantal orders ten opzichte van het aantal bezoekers van een product.  Met andere woorden: hoe groot is de vraag en wat is de aankoopintentie?  Interessant ook om te vergelijken met de benchmarks voor uw sector.  Maar ook voor een website enkel voor stimulatie van offline verkoop zijn interessante analyses te maken.  

Welke producten lopen goed en kunnen bij verhoging van de voorraad extra sales opleveren?  Bij welke productgroep moet u mogelijks uw prijszetting bijstellen?  Welke producten kunnen een extra marketing push gebruiken? Waar kan u beter geen aandacht meer aan besteden?   Een "conversion rate analyse" brengt het allemaal mooi en overzichtelijk in kaart.  Het is bovendien goed om deze analyse regelmatig bij te houden en te vergelijken. Zo merkt u snel of uw inspanningen effectief resultaat hebben opgeleverd.  We maken voor u een eerste analyse en helpen een dashboard op te bouwen zodat u het regelmatig zelf kan opvolgen.