13,5% Digitale Investeringen eenmalig fiscaal aftrekbaar

De federale regering  heeft op 30 oktober 2015 een KB goedgekeurd dat de éénmalige investeringsaftrek uitbreidt naar investeringen in digitale activa, zoals online betalingssystemen en cybersecurity. De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag in één keer kan worden afgetrokken van de belastbare winst.  De regering hoopt hiermee de digitale kloof met de ons omringende landen verder te dichten.  

Wens je dus een e-commerce shop te lanceren, dan zijn investeringen vanaf 1 januari 2015 voor 13,5% fyscaal aftrekbaar vanaf het aanslagjaar 2016.

Hieronder concreet alle voorwaarden;

A.  Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen

 

1.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken;

2.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering (waaronder te verstaan de verzending, de ontvangst, de boekhoudkundige verwerking en de verwerking van de elektronische factuur).

 

B. Investeringen in systemen die dienen voor beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

 

1.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT installaties;

2.  Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;

3.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.

 

C. Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT

 

1.  De kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt A.1 tot B.3, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.

2.  Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in punten A.1 tot C.1 beoogde systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

 

Bekijk hier de volledige wettekst